Chỉ một sở giáo dục thành phố mà đã móc túi của dân hơn 1 triệu USD để đi... chơi! - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Chỉ một sở giáo dục thành phố mà đã móc túi của dân hơn 1 triệu USD để đi... chơi!

< A >
CTV Danlambao - Dưới danh nghĩa "đi công tác nước ngoài" các quan chức thành Hồ đã lấy tiền của dân để ăn chơi, du lịch và tiêu... vặt. Những cái "vặt" của các quan đã vặt cổ nhân dân hết 30 tỉ hồ tệ - theo thông báo của thanh tra chính phủ đảng - chứ không phải thế lực thù địch nào vu khống.

Rất nhiều chuyến vung vít tiền dân như vậy đã xảy ra. Thí dụ như đi Nhật để học bồi dưỡng quản lý ngành học mầm non, các quan móc bóp của dân hết 46,6 triệu hồ tệ cho phần "tiêu vặt", chưa tính những khoản khác. Muốn đi Mỹ... chơi, các quan tổ chức khóa bồi dưỡng cho giáo viên tiếng Anh cốt cán các cấp tại Mỹ thay vì chỉ cần mướn một giáo sư ngoại quốc dạy các quan bờ cờ lờ vờ mờ ngay tại Việt Nam. Và dĩ nhiên có "học" thì phải có chơi và có... tiêu vặt ở các cửa hành hiệu rất xịn. 

Theo báo cáo của thanh tra thì các quan chức trong bộ mất dạy này đã kết hợp với Công ty CP giám định Ngân Hà để "tư vấn" giá dịch vụ đào tạo giảng viên dạy các môn toán, khoa học bằng tiếng Anh lên đến 36,44 tỉ hồ tệ. 

Ngoài việc đi... du lịch chuyên ngành về toán, khoa học, các quan của sở mất dạy Hồ Chí Minh còn bày thêm những khoá huấn luyện về "chuyên đề xây dựng Đảng". Và không học xây dựng đảng tại thành Hồ mà phải bò ra tận Côn Đảo hóng gió hay bay ra các tỉnh ở phía Bắc để học ít, chơi nhiều, nhậu mệt nghĩ. 

Kết luận của thanh tra chú phỉnh đã phản ảnh toàn bộ trò học ít chơi nhiều: "Tất cả các cuộc hội nghị, tập huấn ngoài TP do sở tổ chức kết hợp với tham quan, du lịch mà thời gian tập huấn chỉ chiếm một phần nhỏ". Từ tinh thần sống chiến đấu và học tập theo gương bác Hồ này, các quan đã móc túi tiền dân để trả cho các công ty lữ hành khoảng 29 tỉ hồ tệ, tương đương với 1 triệu đô. 

Trong 1 triệu đô này, các công ty lữ hành này bôi trơn ngược lại cho các quan bao nhiêu? 

Đi học kiểu này thì đúng là nhân viên của Bộ Mất dạy. 

Từ một sở giáo dục thành phố, nhân rộng ra cho địa bàn cả nước thì các quan đã ăn chơi và tiêu vặt bao nhiêu "mênh mông tiền dân"? 

12.11.2019


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.