Nguyễn Xuân Phúc nói về tự do sáng tạo - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Nguyễn Xuân Phúc nói về tự do sáng tạo

< A >
Nguyễn Đình Văn (Danlambao) - Trong buổi gặp mặt hơn ngày truyền thống ngành tuyên giáo của đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu liên quan đến "tự do sáng tạo" đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Thật là nực cười khi một chế độ bóp nghẹt tư duy sáng tác của văn nghệ sĩ nay lại đi rao giảng về tự do.

"Không có phần thưởng nào được đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đón nhận nhiệt thành hơn phần thưởng môi trường tự do sáng tạo. Khả năng, nhu cầu của trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ chính là sáng tạo. Vì vậy mà sứ mệnh của người làm tư tưởng chính là cởi bỏ sợi dây để sáng tạo được khai phóng, bay lên". Nguyễn Xuân Phúc nói trong bài phát biểu trước tập thể văn nô tại Hà Nội.

Phúc quên rằng tư duy sáng tạo của văn nghệ sĩ bị chế độ Cộng sản vô nhân bóp nghẹt từ Nhân văn giai phẩm, đánh tư sản trí thức đến truy lùng gắt gao, tận diệt văn hóa âm nhạc miền Nam sau năm 1975.

Nếu những sự kiện lịch sử này quá xa vời vì chỉ có đồng bọn của Phúc thi hành những hành vi như cấm phim "Bụi đời Chợ Lớn" , "Ròm" ra rạp đến kiểm duyệt văn hóa dưới cái nhãn “vi phạm thuần phong mỹ tục” và “chi tiết mang tính chất nhạy cảm” đã giết chết tính sáng tạo của những người làm nghệ thuật tại Việt Nam.

Tự do sáng tạo mà Nguyễn Xuân Phúc đề cập trong buổi gặp mặt của ngành Tuyên giáo chính là "Làm tuyên giáo là làm công tác tham mưu cho đảng. Bởi vậy, phải biết nghe cả lời nói xuôi lẫn lời nói ngược... Có thế mới xây dựng được lòng tin của dân đối với đảng".

Tự do sáng tạo đối với các văn nô Việt cộng dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Xuân Phúc chính là đi theo lề đảng đã vạch ra và tiếp tay tuyên truyền mị dân cùng với đảng.

31.07.2020

 Nguyễn Đình Văn
 danlambaovn.blogspot.com

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.