Tư cách lãnh tụ - Hồ Chí Minh & Donald Trump - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Tư cách lãnh tụ - Hồ Chí Minh & Donald Trump

< A >
Nguyễn Đình Văn (Danlambao) - Cha Già Dâm Tặc, Hồ Bả Chó, Hồ Tặc, Hô Chính Mi... Nhiều tên gọi được dùng cho Hồ Chí Minh để nói lên bản chất vô lương, tư cách dơ bẩn, hành vi vô đạo đức của tên lãnh tụ cộng sản này. Bên cạnh tội ác giết người, thủ tiêu nhân quyền-tự do-dân chủ, điểm nổi bật nhất của Hồ là bản chất dâm ô, đồi truỵ.

Vào thời điểm này chắc hẳn không còn nhu cầu để viết ra hết những "mảng tối trong động" của Hồ. Những mẫu chuyện gian dâm với vợ của đồng chí, nhiều tình nhân, ra lệnh đàn em giết người chăn gối, ôm hôn vào miệng cái cháu nhi đồng Việt Nam lẫn ngoại quốc và bị báo chí nước ngoài lên án, chính phủ ngoại quốc cảnh báo... đầy rẫy trên mạng, in ra cũng chất thành núi.

Nhưng lục lại toàn bộ tài liệu, văn kiện, lịch sử của nhà nước CHXHCNVN hiện nay, Hồ Chí Minh là một ông thánh, là cha già dân tộc, đạo đức của "người" là đại kế hoạch dài hơi mang tên "Sống, chiến đấu, học tập theo gương bác Hồ vĩ đại" mà toàn đảng, toàn dân phải học hỏi.

Ngày Hồ chết, hàng vạn người dân miền Bắc vật vã khóc tiễn đưa xác Cáo. Đối với những kẻ cuồng Hồ, con cáo già này là người thanh niên tràn đầy lý tưởng ra đi tìm đường cứu nước, là anh hùng dân tộc đánh đuổi thực dân Pháp, là lãnh tụ có công giành lại độc lập cho VN, là cha già vĩ đại, là "bác" muôn vàn kính yêu.

Đối với những người thấy rõ bản chất của Hồ, và từ bản chất này người ta thấy xuyên suốt (và thực tế chứng minh) những "thành quả" của Hồ đến từ thủ đoạn lưu manh, chính sách của Hồ đã đem địa ngục đến với hàng triệu người dân Việt và tổ quốc Việt Nam tan hoang, lụn bại bởi tên tàu Hồ này. Không bao giờ có được một chính sách tốt đẹp, chính nghĩa đến từ một con người lưu manh, tồi bại, dâm ô.

Đó là Hồ Chí Minh.

Donald Trump

Chính sách của Donald Trump được nhiều người ủng hộ, tán dương. Khác với Hồ, điểm đến của chính sách mà nhiều người tin vào Donald Trump vẫn còn xa vời để kiểm chứng và đánh giá bằng thực tế. Nhưng liệu một chính sách được thực hiện bởi một con buôn / chính trị gia có thực sự như nó được trình chiếu hay là một trò mị dân, lừa đảo vĩ đại như Hồ Chí Minh đã từng. Điều đó phần lớn dựa vào tư cách của lãnh đạo.

Có nhiều dữ kiện liên quan đến tư cách của Donald Trump. 

Người ủng hộ Donald Trump cho đó là fake news, là chiến dịch trù ếm dai dẳng của đảng đối nghịch và một nửa dân số Hoa Kỳ không bầu cho ông ta.

Người chống đối cho đó là những sự kiện không thể chối cãi và cần dựa vào tư cách con người để đo lường mức độ chân thật của chính sách được rao truyền.

Nhưng người có thể nói lên sự thật nhất không ai khác chính là Tổng thống thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ:

Trump: I moved on her, actually. You know, she was down on Palm Beach. I moved on her, and I failed. I’ll admit it.

(Tôi thực sự đã tán tỉnh cô ấy. Anh biết đó, cô ấy ở Palm Beach. Tôi tán cô ấy và và tôi đã thất bại. Tôi sẽ thừa nhận điều đó.

Unknown: Whoa.

Trump: I did try and fuck her. She was married.

(Tôi đã cố thử và đ... cô ta. Cô ta đã có chồng)

Unknown: That’s huge news.

(Đó là tin tức lớn)

Trump: No, no, Nancy. No, this was [unintelligible] - and I moved on her very heavily. In fact, I took her out furniture shopping.

(Không, không, Nancy. Không, đây là [không nghe rõ] - và tôi đã tán tỉnh cô ta một cách mạnh bạo. Thực tế là tôi đã đưa cô ấy ra ngoài mua sắm đồ nội thất.)

Trump: She wanted to get some furniture. I said, “I’ll show you where they have some nice furniture.” I took her out furniture.

(Cô ta muốn mua một vài đồ nội thất. Tôi nói, tôi sẽ chỉ em nơi có một số đồ nội thất đẹp. Tôi dắt cô ta đi mua đồ nội thất).

Trump: I moved on her like a bitch. But I couldn’t get there. And she was married. Then all of a sudden I see her, she’s now got the big phony tits and everything. She’s totally changed her look.

(Tôi tán cô cô ấy như một con đĩ. Nhưng tôi không thể đạt được điểm đến. Và cô ấy đã lập gia đình. Rồi đột nhiên tôi thấy (gặp lại) cô ta, cô ấy bây giờ có bộ ngực lớn và mọi thứ. Cô ta hoàn toàn thay đổi diện mạo của mình.)

Billy Bush: Sheesh, your girl’s hot as shit. In the purple.

(Xì, cô gái của ông nóng bỏng như cứt. Trong màu tím.)

Trump: Whoa! Whoa!

Bush: Yes! The Donald has scored. Whoa, my man!

(Vâng! Donald đã ghi bàn. Whoa, người đàn ông của tôi!)

Trump: Look at you, you are a pussy.

(Nhìn anh kìa, anh là một cái l...)

Trump: All right, you and I will walk out.

(Được rồi, anh và tôi sẽ bước ra ngoài.)

Trump: Maybe it’s a different one.

(Có lẽ là một người khác)

Bush: It better not be the publicist. No, it’s, it’s her, it’s -

(Tốt hơn không nên là người của công chúng. Không, đó là cô ta)

Trump: Yeah, that’s her. With the gold. I better use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I’m automatically attracted to beautiful - I just start kissing them. It’s like a magnet. Just kiss. I don’t even wait. And when you’re a star, they let you do it. You can do anything.

(Vâng, đúng là cô ấy. Với vàng (nữ trang). Tôi nên dùng một số (kẹo) Tic Tacs phòng cho trường hợp tôi bắt đầu hôn cô ấy. Anh biết đấy, tôi là người tự động bị thu hút bởi người đẹp - tôi chỉ bắt đầu hôn họ. Nó giống như một nam châm. Chỉ cần hôn. Tôi thậm chí khổng thể chờ đợi. Và khi anh là một ngôi sao, họ cho phép anh làm điều đó. Anh có thể làm bất cứ việc gì.)

Bush: Whatever you want.

(Bất cứ điều gì anh muốn)

Trump: Grab ’em by the pussy. You can do anything.

(Chộp lấy l... nó. Anh có thể làm bất cứ việc gì.)

Bush: Uh, yeah, those legs, all I can see is the legs.

(Ồ, vâng, những cặp giò đó, tất cả những gì tôi có thể thấy là những cặp giò)

Trump: Oh, it looks good.

(Ồ, đẹp)...

...Người đối thoại với Donald Trump là Billy Bush, lúc bấy giờ là người phụ trách chương trình TV “Access Hollywood.”

Cuộc đối thoại xảy ra vào năm 2005. Lúc đó Donald Trump 59 tuổi vừa mới kết hôn với người vợ thứ 3 là Melania Knauss, bây giờ là đệ nhất phu nhân Melania Trump.

I did try and fuck her... She was married... I moved on her like a bitch... Grab ’em by the pussy... You can do anything... When you’re a star, they let you do it... You can do anything...

Đó là tư cách của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, qua tiếng nói của Donald John Trump Jr.

11.07.2020


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.