Tặng Mẹ Nấm người không hề biết sợ - Dân Làm Báo

Tặng Mẹ Nấm người không hề biết sợ

Sợ là dịch lây lan hơn vi khuẩn
Mầm bệnh này có nguồn gốc trong hang
Từ Pắc bó chui sâu vào quần chúng
Rồi lan truyền khắp cả Bắc Trung Nam

Triệu chứng sợ khởi run vô duyên cớ
Thiếu niềm tin nên cam phận tôi đòi
Thấy sự thật nhắm nghiền ngay đôi mắt
Tai như ù không nghe tiếng kêu oan

Câm như hến trước bất công áp bức
Toàn thân mềm như động vật không xương
Cây mắc cỡ đụng vào còn xếp lá
Sao con người thúc thủ trước oan khiên

Biến chứng sợ gây ra hèn khiếp nhược
Lấy miếng ăn làm lẻ sống ở đời
Chờ lệnh kẻng để dạ dày co bóp
Chẳng màng gì đến thế sự tha nhân

Với Mẹ Nấm người không hề biết sợ
Gánh 2 vai con dại với mẹ già
Dám đứng thẳng trước bạo quyền thách đố
Cũng bởi vì Dân Chủ với Tự Do

Blog Mẹ Nấm đuổi Formosa cút xéo
Rất rạng danh tên Nguyễn Ngọc Như QuỳnhBình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo